יופיטר - מערכות מיגון בע"מ
BXS/ST/AM/R/RAM
VXIOPTEX
BXSHIELD

גַּלַּאֵי נפח חיצוניים למערכות אזעקה

 
   
     

  VXI-ST/AM/DAM

גלאי נפח דיגיטלי חיצוני 12מ' 

 מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר

  

  VXI-R/RAM/RDAM

גלאי נפח דיגיטלי חיצוני כפול מופעל סוללה

מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


 

   
     

VX-402/402REC

גלאי נפח חיצוני כפול מתכוונן
מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר

 

VX-402R
גלאי נפח חיצוני כפול מתכוונן מופעל בסוללה
מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר

 


   

 

 

 

 

 


 

 

 

     

HX-40AM

גלאי נפח חיצוני כפול להתקנה גבוהה

מתריע על חסימה Anti Masking
לסביבה בסיכון גבוה
מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר

 
  

 

  

 

 

HX-40DAM
גלאי נפח חיצוני כפול

טכנולוגיה כפולה א.א.פ. + מיקרוגל

מתריע על חסימה Anti Masking
להתקנה גבוהה

מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר

 

 

 

 

 
 

HX-40RAM
גלאי נפח חיצוני כפול

מתריע על חסימה Anti Masking
להתקנה גבוהה

מופעל בסוללה

מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר

 

 

 
 

 

 

 


     
 

HX-8 0N

גלאי נפח חיצוני כפול

צר קרן

להתקנה  גבוהה                                   
לסביבה בסיכון גבוה
מרחק גילוי מקסימלי 24 מטר  

 

 
 

HX-80NRAM
גלאי נפח חיצוני כפול

מתריע על חסימה Anti Masking
צר קרן להתקנה גבוהה

מופעל בסוללה
מרחק גילוי מקסימלי 24 מטר 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

     

 

   

 WXI-ST

WXI-AM

  

גלאי נפח חיצוני 

מתכוונן לזווית

של 180 מעלות

מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר
 Anty Masking


      

    WXI-R

WXI-RAM 


גלאי נפח חיצוני 

    WXI-R

WXI-RAM 


גלאי נפח חיצוני 


גלאי נפח חיצוני 

מתכוונן מופעל בסוללה
מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר

 

  Anti Masking

 


 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 


     
     

 

FIT SERIES
גלאי נפח חיצוני צר קרן
מרחק גילוי מקסימלי 5 מטר

FTN-ST

גלאי מתכוונן להגנה חיצונית על פתחים

FTN-AM
מתריע על חסימה 

Anti Masking   
 
FTN -R

גלאי מתכוונן להגנה חיצונית על פתחים
מופעל בסוללה

 

FTN-RAM
Anti Masking מתריע על חסימה
 

 

 

 

 

  

 


 

     OPTEX

QXI-ST

גלאי נפח חיצוני
מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר 

 

 הדגמה


 

 


 

QXI-R

גלאי נפח חיצוני מופעל בסוללה
מרחק גילוי מקסימלי 12 מטר

 

 לקובץ PDF לחץ כאן>>
 

הדפס
עבור לתוכן העמוד